מזונות

מזונות הוא תשלום המושת על ידי בית המשפט המחייב אדם לשלם לבן משפחתו את הוצאות מחייתו. המזונות הרווחים ביותר הם מזונות ילדים, המשולמים במשפחה שבה ההורים נפרדו, על ידי אחד מההורים (במסורות הדתיות הגבר) לבן הזוג האחר שהילדים נמצאים במשמורתו. מזונות נוספים משולמים במקרים מסוימים לבן זוג או לבגיר שאינו יכול לפרנס את עצמו.

גירושים והשפעה על הילדים

מחקרים רבים מעידים על כך שזוגות רבים נמנעים מגירושים בגלל הילדים, לאור כך שלרוב תהליך הגירושים הוא תהליך ארוך ומייגע וגורר השפעות רגשיות על בני הזוג והילדים כאחד. כמו כן מביא להוצאות כלכליות כבדות על המשפחה.